Home » Verzenden en retourneren

Verzenden en retourneren

De Levering

G1. HVC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

G2. Als plaats van levering geldt het adres dat de ontvanger aan HVC kenbaar heeft gemaakt.

G3. HVC zal alles in het werk stellen om goederen binnen 5 werkdagen te verzenden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal HVC de ontvanger hierover informeren. De ontvanger  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op een schadevergoeding.

G4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

G5. In geval van ontbinding conform het lid G3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

G6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn heet de overeenkomst niet te hebben plaatsgevonden. HVC zal inzake een vervangend artikel contact opnemen met de ontvanger. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ontvanger.

G7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HVC tot het moment van bezorging aan de ontvanger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Verzending

I1. De verzending en levering van goederen vindt plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden..

I2.In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de ontvanger de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Lid worden? Meld je gratis aan

Logo final Main Menu variant