Bestuur

Het bestuur is per 1 juli 2020 als volgt samengesteld:

Irma Camijn                              imcamyn@gmail.com
Voorzitter
Coördinator Open Monumentendag

Huub Leenen                           h.leenen@hccnet.nl
Secretaris

Eric Steenhouwer                    eric.steenhouwer@kpnmail.nl
Penningmeester

Anneke Scheffer                      vanoordscheffer@ziggo.nl
Algemeen bestuurslid

Ruud Kuipers                            ruudkuipersanjum@gmail.com
Algemeen bestuurslid