Bestuur

Het bestuur is per 14 maart 2018 als volgt samengesteld:

Irma Camijn                              imcamyn@gmail.com
Voorzitter
Coördinator Open Monumentendag

Jos Specht                               j.specht@ziggo.nl
Secretaris
Eindredactie HVC Nieuwsbrief

Eric Steenhouwer                    eric.steenhouwer@kpnmail.nl
Penningmeester

Anneke Scheffer                      vanoordscheffer@ziggo.nl
Algemeen bestuurslid

Anna Swets                              anna.swets@hetnet.nl
Algemeen bestuurslid-Ledenadministratie

Huub Leenen                              h.leenen@hccnet.nl
Algemeen Bestuurslid