Bestuur

Het bestuur is per 2024 als volgt samengesteld:

Irma Camijn                              voorzitter@hvc-capelle.nl
Voorzitter
Coördinator Open Monumentendag

Huub Leenen                            secretaris@hvc-capelle.nl
Secretaris

Cor Schaatsbergen                  penningmeester@hvc-capelle.nl
Penningmeester

Gerard van den Akker              bestuur@hvc-capelle.nl
Algemeen bestuurslid

Ruud Kuipers                            bestuur@hvc-capelle.nl
Algemeen bestuurslid