Plantsoenstraat 11 weer op de agenda

Op de voorlichtingspagina in Het Kontakt werd de agenda gepubliceerd voor een vergadering op 6 oktober van het Q-team. Agendapunt 2 meldde een besloten vooroverleg over sloop/nieuwbouw van Plantsoenstraat 11, een pand dat valt onder het Beschermd Dorpsgezicht Oude Plaats en als zodanig beschermd is. 


Het Q-team controleert of bouwplannen de eerder afgesproken regels volgen, en zorgt ervoor dat het uiterlijk van gebouwen past in de omgeving.

Vergaderingen van het Q-team zijn doorgaans openbaar (via digitale weg), maar dit agendapunt werd als besloten vooroverleg aangekondigd.

Paul Weyling kan zich uit zijn tijd dat hij deel uitmaakte (van 2003-2012) van de opgeheven Gemeentelijke Monumentencommissie nog herinneren dat er in het verleden reeds één- of tweemaal een vooroverleg over dit pand geweest. Tot sloop/nieuwbouw is het toen door de bescherming niet gekomen.

De HVC heeft het Q-team attent gemaakt op de archiefstukken over deze vroegere behandeling.

Ook is er in de HVC-Nieuwsbrief 2013-4 een artikel van de hand van Paul Weyling over de geschiedenis van Plantsoenstraat 11 geschreven (pagina’s 108 t/m 112).

Het artikel is na te lezen via:
https://hvc-capelle.nl/wp-content/uploads/2015/11/Nieuwsbrief-2013-04.pdf

De HVC is van mening dat het Beschermd Dorpsgezicht Oude Plaats terecht beschermd is, en zal daar de gemeente ook op blijven wijzen.

Over de uitkomst van de beraadslagingen is nog niets bekend. De HVC volgt de ontwikkelingen.

Foto: collectie Beeldbank Capelle; CAPGM-2083