Oude Begraafplaats

Oorlogsmonument 2Aan de Nijverheidstraat 423 ligt dit beschermd gemeentelijk monument. Op deze inmiddels gesloten begraafplaats is er naast de (familie) graven van Capellenaren het Oorlogsmonument te vinden.

De oude Begraafplaats is op alle dagen van de week geopend en vrij toegankelijk.

Het oorlogsmonument bestaat uit een vierzijdige schuin oplopende zuil en vier liggende gedenkstenen, gesitueerd in een perk van 2 meter breed en 4.80 meter diep. De zuil is 2 meter hoog en wordt inclusief het perk omgeven door acht vierkanten betonnen paaltjes met daartussen smeedijzeren kettingen. Het gedenkteken is geplaatst bij het graf van vier gesneuvelde Nederlandse soldaten, die Capelle aan den IJssel woonachtig waren en hier op 13 juli 1940 zijn herbegraven.. Aan de voet (noordzijde) is in harde steen een helm (als symbool van stalen kracht en hardheid) en een karabijn (als symbool voor moed en kracht) uitgebeiteld. Het monument is zaterdag 12 oktober 1940 onthuld. Het monument is een schepping van de Rotterdamse beeld- en steenhouwer Pieter Munne. Op iedere betonnen plaat staat een tekst, bestaande uit de personalia van de overledenen, te weten: Cornelis Butter (1919-1940), Hendrik van Gorkum (1914-1940), Teunis Jongeneel (1917-1940) en Jan van der Schelling (1911-1940. Verder zijn de namen van burgemeester en wethouders en die van de leden van het burgercomité, welke het initiatief namen voor het oprichten van het monument, vermeld. Twee van de initiatiefnemers – Ds. Jan Kars (voorzitter) en Hendricus. Wegeling jr. (secretaris/penningmeester) zijn vanwege hun rol in het verzet op resp. 29 december 1942 (Leusden) en 11 augustus 1944 (Vught) gefusilleerd. In 1995 zijn aan de voet van het monument vier gedenkstenen geplaatst van vier jonge Capelse mannen die in de jaren veertig van de vorige eeuw hun plicht vervulden als militair en waarvan er drie sneuvelden in het toenmalige Nederlands-Indië: Herman van der El (1925-1947), Paulus van Gorkum (1920-1942), Jacobus Iedema (1926-1946) en Dirk Groen (1926-1948, die ernstig ziek overleed in Den Haag bij terugkomst in Nederland.

www.online-begraafplaatsen.nl/ of Google “oude begraafplaats Capelle aan den IJssel”.

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel HVC is op 3 locaties in Capelle aan den IJssel actief. Soms zijn dat activiteiten die volledig door de HVC zijn georganiseerd, soms is de HVC betrokken bij (een deel van) de activiteiten op de betreffende locatie. Details zijn te vinden onder exposities.


Grotere kaart weergeven