HVC HEROPENT HISTORISCH MUSEUM

De Historische Vereniging Capelle heropent op zaterdag 12 juni a.s. het museum aan de Bermweg 13 met de tentoonstelling “150 jaar J.A. Beijerinckgemaal”.
Het museum is geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. Er zijn de nodige maatregelen getroffen voor een veilig bezoek. De toegang is gratis.
Voorlopig is de expositie elke zaterdag voortaan geopend voor publiek.

Het J.A. Beijerinckgemaal speelde een toonaangevende rol bij de drooglegging van de polder Prins Alexander, waarin onder andere een uitbreiding van de wijk Schenkel en de wijk Schollevaar zijn gelegen.

De tentoonstelling toont de ontwikkeling van het gebied van veenmoeras tot polderstad.
Panelen met foto’s brengen deze ontwikkeling in beeld en in de vitrines liggen vele objecten in relatie tot de droogmaking, het gemaal, de mensen en de invulling van het drooggevallen gebied.
Een fraaie maquette toont de polder Prins Alexander in de tweede helft van de 19e eeuw.