HVC heeft de culturele ANBI status

HVC heeft de culturele ANBI status!

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft per 1 januari 2013 de culturele ANBI status verworven. De culturele ANBI status stelt HVC donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de HVC een culturele ANBI status?

De HVC heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via deze link van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de HVC.

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst

Om de culturele ANBI status te kunnen behouden dient de HVC op haar website de nodige informatie ter beschikking te stellen.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de HVC is 8165.45.297

Voor de contactgegevens van de HVC klik hier.

Voor de doelstellingen van de HVC klik hier.

Voor het beleidsplan van de HVC klik hier.

Voor de bestuurssamenstelling van de HVC klik hier.

Voor het beloningsbeleid van de HVC klik hier.

Voor het activiteitenverslag van de HVC klik hier.

Voor het financiële verslag van de HVC klik hier.