FEESTWEEK DE ROO VAN CAPELLE

In de maand september viert De Roo van Capelle het 50-jarig bestaan van het complex.

Medewerking werd gevraagd en gekregen van de Historische Vereniging om beeldmateriaal te leveren voor een fototentoonstelling die een beeld geeft van de historie van De Roo.

De HVC Beeldbank bleek weer een uitstekende bron van geschikt historisch fotomateriaal.
De werkgroep Beeldbank digitaliseert, rubriceert en beschrijft het materiaal alvorens het wordt geplaatst op de website capelleinbeeld.nl.

In dit beeldarchief zijn enkele duizenden oude foto’s opgeslagen. Met regelmaat wordt beeldmateriaal toegevoegd. Ook treft u er video opnames aan. Het is voor iedereen toegankelijk.