Extra algemene ledenvergadering

Zoals in de nieuwsbrief 2023-nr.3 al is aangekondigd heeft het bestuur een extra ledenvergadering uitgeschreven op 18 oktober 2023 in de Educatieruimte bij het museum aan de Bermweg 13.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.

Er worden geen stukken verzonden. Dit is de tweede en algemene kennisgeving.
Op de agenda staat de verkiezing van twee bestuursleden, waarvan hier een kort profiel:

Gerard van den Akker, wonende te Capelle, 69 jaar 
Werkzaam geweest in beleid, marketing, communicatie en als laatste bij Albeda Collega als coördinator examens. 
Daarnaast gemeenteraadslid geweest in Capelle (1996-2003), waarvan 4 jaar als wethouder. 
Lid van de cliëntenraad ANBO.
Wil graag tijd vrijmaken en me inzetten voor HVC. Vooral bijdragen aan meerjarenbeleid en continuïteit is mijn doel. 
Wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. 

Cor Schaatsbergen, wonende te Capelle, 54 jaar 
Op dit moment werkzaam als docent wetgeving vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Tevens ben ik lid van de gemeenteraad in Capelle aan den IJssel en vervul vanuit die positie verschillende nevenfuncties waaronder ook het lidmaatschap in de commissie Bestuur en Veiligheid binnen de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten). Hiernaast ben ik voorzitter van de landelijke vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA).
Maatschappelijk en betrokkenheid bij mijn omgeving zijn belangrijke drijfveren die ik ook binnen het bestuur van de HVC tot uitdrukking zal willen laten komen. 
Wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. Na de verkiezing in de ALV zal het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering Cor Schaatsbergen benoemen als nieuwe penningmeester per 1 januari 2024 omdat onze huidige penningmeester Eric Steenhouwer per 1 april 2024 aftreedt als bestuurslid vanwege drukke werkzaamheden. 

Procedure:
Nieuwe bestuursleden worden verkozen bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezige leden. Stemverklaringen (bij afwezigheid) dienen schriftelijk (of per email) te worden ingediend vóór 18 oktober 2023
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterlijk 6 oktober 2023. Dit kan uitsluitend schriftelijk (of per email) voorzien van een kort profiel van de kandidaat, plus een motivatie.
Post: Postbus 136; 2900 AC Capelle aan den IJssel. Mail: info@hvc-capelle.nl.

Agenda:

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen bestuur
  3. Bestuursverkiezing:
    1. Verkiezing Gerard van den Akker als algemeen bestuurslid
    2. Verkiezing Cor Schaatsbergen als algemeen bestuurslid
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

NB. Het verslag van de vorige ALV wordt behandeld in de reguliere ALV van maart 2024