DE INVOERING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, trad op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) in werking.

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:
* Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

* Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.

* U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.

* U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).

* Uw persoonlijke gegevens zijn bij de HVC goed beschermd.

U kunt ons Privacy beleid en Privacy reglement nalezen onder Vereniging op deze website.