DE DIJK, TUSSEN KOUWENHOEK EN ‘T SLOT

Zaterdag 13 augustus is van 13 tot 16 uur het Dief- en Duifhuisje, Nieuwe Laan 11 in Capelle-Middelwatering weer geopend. Naast de vaste tentoonstelling van de Capelse kastelen is hier de expositie
‘DE DIJK, TUSSEN KOUWENHOEK EN ‘T SLOT’ te bekijken. Deze expositie toont het werk van Arie Broere (Arie Cornelis  1882-1962 ). Tekeningen in een impressionistisch-naïeve stijl, welke in de visuele geschiedschrijving van Capelle beslist bijzonder mogen worden genoemd. Arie Broere heeft hiermee met gevoel voor detail, plekjes en panden aan de Groenedijk en de Dorpsstraat zichtbaar gemaakt die voor zover bekend nooit zijn gefotografeerd. Om 14.00 uur is er een rondleiding door de omgeving van het Dief- en Duifhuisje en het Slotpark. U bent van harte welkom. De toegang is gratis.