Beeldmateriaal

In het beeldarchief CAPELLE IN BEELD zijn enkele duizenden oude foto’s opgeslagen. Met regelmaat wordt beeldmateriaal toegevoegd. Ook treft u er video opnames aan. Het is voor iedereen toegankelijk.

CAPELLE IN BEELD is een gezamenlijk project van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel. Bij het bestellen van een beeld dient precies te worden aangegeven voor welk doel het zal worden gebruikt.
Na betaling van de gebruiksvergoeding wordt een éénmalig, niet-exclusief recht tot reproductie van een beeld gegeven. Alle geleverde beelden blijven eigendom van de Historische Vereniging Capelle/Gemeente Capelle aan den IJssel bij wie ook het auteursrecht berust.

Bij publicatie is de vermelding Bron: Historische Vereniging Capelle/Gemeente Capelle aan den IJssel verplicht.
De HVC werkgroep Beeldbank digitaliseert, rubriceert en beschrijft het materiaal alvorens het wordt geplaatst op de website: www.capelleinbeeld.nl
Voor vragen, hulp of het aanbieden van materiaal mailt u naar beeldbank@capelleinbeeld.nl