Paul Weyling ontvangt het Capels Compliment

                     Paul Weyling krijgt het Capels Compliment!

Tijdens zijn openingsspeech van de HVC-tentoonstelling ‘Vrijetijdsbesteding’ richtte burgemeester Peter Oskam het woord tot de niets vermoedende Paul Weyling.

De burgemeester roemde de kennis en inzet van Paul Weyling, op wie de gemeente en de HVC nimmer vergeefs een beroep kunnen doen als het gaat om de Capelse geschiedenis. “Een wandelende encyclopedie’ volgens de burgemeester, en een man met bijzondere invalshoeken bijv. bij de speech voor de jaarlijkse Dodenherdenking.

Maar ook bij het uitzoeken van het slavernijverleden van Capelle, de straatnamencommissie, de informatieborden in de stad, en het rondleiden van de burgemeesters uit de regio, blijkt de bijzondere kennis en passie van Paul Weyling.

De HVC én de gemeente Capelle mogen blij zijn met deze onvermoeibare inzet, ook al gaat Paul een (klein) stapje terug doen. De burgemeester hoopt dat Paul zijn kennis nog verder mag overdragen, liefst nog gedurende vele jaren.

En voor al deze inzet heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om Paul Weyling het ‘Capels Compliment’ uit te reiken.

De spreuk op de plaquette in de vorm van een hart, met twee ‘bermen’ (de vissen uit het wapen van Capelle), luidt ‘Houden van samenwerking’.

Waarna de burgemeester het compliment, vergezeld van een bos bloemen, aan Paul Weyling overhandigde, onder applaus van alle aanwezigen.

 

Namens de HVC: ‘Proficiat Paul, zeer verdiend!’

 

Het Capels Compliment wordt uitgereikt aan mensen die zich binnen de gemeente Capelle aan den IJssel op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.