EXPOSITIE 150 JAAR J.A. BEIJERINCKGEMAAL

EXPOSITIE
150 JAAR J.A. BEIJERINCKGEMAAL
CAPELS HISTORISCH MUSEUM

Van 14 september 2019 – 15 augustus 2020
Het Jan Anne Beijerinckgemaal heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het landschap in de Polder Prins Alexander.

Door het turfdelven in de 17e en 18e eeuw ontstonden ten oosten van Rotterdam steeds grotere veenplassen. Men begon plannen te maken om deze veenplassen droog te malen.

Waterbouwkundig ingenieur Jan Anne Beijerinck ontwikkelde het plan dat in 1856
goedkeuring verkreeg van Rijk en Provincie. Het gemaal aan de Bermweg werd gebouwd als onderdeel van dat plan.

De drooglegging van de veenplassen (met uitzondering van de Kralingse Plas) betekende voor Capelle naast het wegvallen van overstromingsgevaar nieuw land dat kon worden ingericht voor tuinbouw en veeteelt. Dit duurde tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen kwamen de bouwplannen en werd Capelle uitgebouwd met Schollevaar (1977) en Schenkel Noord (1985).

Capels Historisch Museum
(in het J.A. Beijerinckgemaal) Bermweg 13, Capelle aan den IJssel